Tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta on Suomen johtava ja kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö.

Kasvatustieteellistä tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja osastojen yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla.

Tiedekunnan koulutuksista vastaavat kasvatustieteiden kandiohjelma ja maisteriohjelma sekä englanninkielinen Changing Education -maisteriohjelma, joilla on johtaja ja johtoryhmä. Tiedekunta koordinoi myös kahta tohtorikoulutusohjelmaa.

Tiede­kunta nu­me­roi­na

  • 3 000 opiskelijaa
  • 650 valmistunutta vuodessa
  • 500 opettajaa ja tutkijaa
  • 34 professoria
  • 500 tieteellistä vertaisarvioitua julkaisua vuodessa