Opetusaikataulu

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen viides ryhmä käynnistyy syyskuussa 2021 ja kestää vuoden 2023 maaliskuun loppuun saakka. Koulutuksen aikana työstetään oman työn ja työyhteisön tueksi tehtävä kehittämisprojekti ja sen painotusta suositellaan syksylle 2022. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 15–18 ja perjantaisin klo 9–16. Osaan lähitapaamisista voi osallistua myös etänä.

Lähijaksojen aikataulut

  • Digitalisoituva yhteiskunta ja koulu 9.-10.9.2021 ja 30.9.–1.10.2021

  • Oppiminen, opettaminen ja arviointi digitalisoituvassa koulussa 4.–5.11.2021 ja 2.-3.12.2021

  • Yhteistyöverkostot 3.-4.2.2022 ​

  • Asiantuntijana 2000-luvun koulussa / 7.-8.4.2022 ja 28.–29.4.2022 ​

  • Kehittämisprojekti / koko 1,5 vuotta, suositellaan painotusta syksylle 2022

  • Koulutuksen ja kehittämisprojektin yhteisöllinen reflektio / 17.–18.11.2022

  • Loppuhaastattelu / maaliskuun 2023 loppuun mennessä