Haku koulutukseen

Hakukelpoisuus

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille ja hakijalla tulee olla luokan- tai aineenopettajan pätevyys. Koulutukseen voivat hakea ala- ja yläkoulun, lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun, yliopiston ja vapaan sivistystyön opettajat sekä koulujen ja oppilaitosten rehtorit. Hakijalla tulee olla kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Hakeminen

Seuraava haku avautuu huhtikuussa 2022. 

Hakemukseen liitetään alla mainitut liitetiedostot: 

1. Kopio tutkintotodistuksesta/-todistuksista, josta hakuedellytyksenä oleva opettajankelpoisuus käy ilmi.
2. CV, josta hakuedellytyksenä oleva vähintään 3 vuoden opetusalan työkokemus käy ilmi.
3. Motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin.

  • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oppilaillesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?
  • Millaisena näet tulevaisuuden työsi?

Hakemukseen voi liittää lisäksi seuraavat liitteet, jotka huomioidaan opiskelijavalinnassa:

4. Työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämisprojektin toteuttamiselle.
5. Työnantajan suosituksen erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle.
6. Lisätietoja esimerkiksi muusta ammatillisesta kouluttautumisesta tai vastuutehtävistä.

Valintamenettely

Koulutukseen valitaan kiintiön mukainen määrä hakukelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jotta koulutus voidaan toteuttaa, tulee siinä olla vähintään 10 opiskelijaa.

Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Hinta ja rahoitus

Koulutuksen hinta on 1.8.2021 alkaen 60 euroa / opintopiste eli yhteensä 3600 euroa (Dekaanin päätös 15.12.2020. Päätös perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukselle myöntämän rahoituksen käyttöehtoon). Maksun voi suorittaa useammassa erässä ja maksun voi jakaa esimerkiksi kunnan, koulun ja osallistujan kesken. Koulutukseen voi hakea myös aikuiskoulutustukea tai muuta tukea muun muassa erilaisilta säätiöiltä.