Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus

Opettajille suunnattu Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille.

Koulutuksen johtajan ja opiskelijoiden haastatteluita

Näissä videoissa koulutuksen johtaja Tiina Korhonen kertoo koulutuksesta ja koulutuksen opiskelijat kertovat kokemuksistaan Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksesta.

Tiina Korhonen, koulutuksen johtaja

Tiina Korhonen, yliopistonlehtori, Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen johtaja, Helsingin yliopisto.

Johanna Ehnqvist, alumni

Johanna Ehnqvist, aikuiskouluttaja, Ylä-Savon ammattiopisto, Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen alumni.

Kati Sinkkonen, alumni

Kati Sinkkonen, englannin lehtori, Kallion lukio, Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen alumni.