Opettajien kelpoisuuskoe

Opetushallitus voi antaa EU-lain nojalla päätöksen opettajan kelpoisuudesta henkilölle, joka on toisessa EU/ETA-maassa täysin kelpoinen opettamaan julkisissa oppilaitoksissa esi-, perus- tai aineenopetusta vastaavalla tasolla. EU-lain mukaiset päätökset opettajan kelpoisuudesta ovat tarvittaessa ehdollisia. Lisävaatimuksena päätöksessä voidaan edellyttää joko sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamista. Sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamista voidaan edellyttää, jos koulutuksen tai ammattitehtävien sisältö lähtömaassa eroavat olennaisesti koulutuksen tai ammattitehtävien sisällöstä Suomessa. Hakija valitsee itse, suorittaako hän sopeutumisajan vai kelpoisuuskokeen.

Sopeutumisaikana hakija työskentelee määräajaksi nimettynä viranhaltijana Suomessa. Hakijan tulee itse hankkia työpaikka sopeutumisajan suorittamiseksi. Päätöksessä määritellään sopeutumisajan kesto, joka on korkeintaan kolme vuotta.

Kelpoisuuskokeessa hakijan tulee osoittaa hallitsevansa Suomessa opettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot. Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta ja palautetilaisuudesta. Opetushallituksen päätöksessä määritellään, mitkä kolmesta aihealueesta hakijan kelpoisuuskokeeseen kuuluvat. Opetushallituksen säädöksessä määritellään lisäksi, missä yliopiston tiedekunnassa tai ammattikorkeakoulun opettajankoulutusyksikössä hän voi suorittaa kokeen. 

Jos päätöksen saanut haluaa suorittaa kelpoisuuskokeen, hän ilmoittautuu yliopiston tiedekuntaan suorittamaan sitä. Ilmoittautumisen yhteydessä kelpoisuuskokeen suorittaja sopii korkeakoulun kanssa suorittamisen aikataulusta. Kelpoisuuskoe tulee pääsääntöisesti suorittaa vuoden kuluessa ilmoittautumisesta.

Lisätietoja ja lomake