Opinto-oikeudet ja kelpoisuudet

Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Suurimmalla osalla opiskelijoista on valinnan kautta saatu tutkinnonsuoritusoikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ja/tai kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Tutkinnot on suunniteltu siten, että kandidaatin tutkinto on mahdollinen suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto kahdessa. Nämä ovat myös lain määrittelemät tavoiteajat tutkinnoille.

Tämän osion sivuilta löydät tietoa opinto-oikeuden palauttamisesta, lisäajan anomisesta sekä opettajan kelpoisuusvaatimuksista ja kelpoisuuskokeista.

Jos olet kiinnostunut tutkinnon suorittamisesta, tutustu kasvatustieteiden kandiohjelman tai kasvatustieteiden maisteriohjelman verkkosivuihin. Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voit myös opiskella tutkinnon jälkeisiä erillisiä opintoja tai JOO-opintoja. Kaikista tiedekunnan opiskelumahdollisuuksista löydät tietoa Hae opiskelijaksi -osion sivuilta.