Hae opiskelijaksi

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkintoon johtava opetus järjestetään kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Kandiohjelmasta on mahdollisuus jatkaa maisteriohjelmaan. Tutkinnon voi suorittaa sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Kasvatustieteiden kandiohjelma ja kasvatustieteiden maisteriohjelma

Kasvatustieteiden kandiohjelman ja kasvatustieteiden maisteriohjelman opetus jakaantuu useampaan opintosuuntaan, jotka johtavat eri opettajan pätevyyksiin ja asiantuntijuuksiin. Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, varhaiskasvatuksen sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan, luokanopettajan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kandikoulutus (3 v.) tuottaa ammatillisen kelpoisuuden, mutta muissa opettajankoulutuksissa kelpoisuuden saa vasta suoritettuaan kandi- ja maisterikoulutuksen (3+2 v.) . Erityispedagogiikan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat voi suorittaa 3 tai 3+2 v. koulutuksena. Varhaiskasvatuksen opintosuunta on ainoastaan maisteritasoinen koulutus.

Tutustu kasvatustieteiden kandiohjelmaan  ja kasvatustieteiden maisteriohjelmaan!

Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla ei ole erillistä hakuopasta, vaan löydät kaikki tarvittavat tiedot joko yliopiston hakijapalveluiden ylläpitämiltä Koulutustarjonta-sivuilta tai Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta tapahtuu myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen. Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Kasvatustieteiden muut opinnot

Tiedekunnan ulkopuolisilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan erillisopintoja tai JOO-opintoja. HY:n opiskelijat voivat opiskella valinnaisia opintoja.