Opiskelijaksi

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen ja johtamisen asiantuntijatehtäviin sekä yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia yhdistää kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen.

Kasvatustieteiden perustutkinto

Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelmissa on seitsemän suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin. Suomenkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettaja (vain kandi), varhaiskasvatuksen (vain maisteri), luokanopettajan, käsityönopettajan, kotitalousopettajan, erityispedagogiikan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettaja (vain kandi), luokanopettajan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat.

Muita koulutuksia

Opiskelija vr-lasit päässä.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä
-erikoistumiskoulutus

Tutustu DigiErko-koulutukseen.
Seuraava haku keväällä 2022.

Kansainvälinen maisteriohjelma

Syksyllä 2020 käynnistyi uusi kansainvälinen maisteriohjelma Changing Education.
Seuraava haku v. 2022.

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutus

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville.
Seuraava haku v. 2022.

Kasvatustieteen opintoja Avoimessa yliopistossa

Opiskelemaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Opi uutta, kehitä itseäsi!
Tutustu kurssitarjontaan!

Jatkuva oppiminen

Helsingin yliopistossa on tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla paljon kaikille avointa opetusta ja joustavia itseopiskelumahdollisuuksia. Monipuolisen tarjontamme avulla hankit itsellesi lisäkoulutusta, edistät ammatillista kehittymistäsi tai vain opiskelet sinua kiinnostavia asioita.