Mikä on puolueiden viesti yliopistoille eduskuntavaalien 2019 lähestyessä?

Kysyimme kahdeksalta eduskuntapuolueelta, mikä on niiden mielestä seuraavan hallituksen tärkein tehtävä korkeakoulutuksessa ja tieteessä. Näin puolueiden edustajat vastasivat.

Puolueet lupaavat vakautta ja lisärahoitusta

Kysyimme kahdeksalta päättäjältä, mikä on heidän puolueensa viesti yliopistoille eduskuntavaalien 2019 lähestyessä. Näin he vastasivat.

Sari Essayah

Jos KD saisi päättää, seuraava hallitus nostaa korkeakoulutuksen ja tieteen hallitusohjelman kärkeen ja panostaa niihin mm palauttamalla indeksit ja lisäämällä koulutuksen ja tutkimuksen resursseja.

Pilvi Torsti

Jos SDP saisi päättää, seuraava hallitus tekee koulutukseen ja tutkimukseen investoivia satsauksia: poistaa indeksijäädytykset ja lisää perusrahoitusta. Lisäksi panostetaan siihen, että korkeakouluihin saadaan lisää nuoria.

Sampo Terho

Jos Siniset saisi päättää, seuraava hallitus huolehtii siitä, että yliopistoilla on mahdollisuudet laadukkaaseen tutkimukseen ja sivistyksen ylläpitämiseen ja ne voivat tuottaa työmarkkinoille osaajia.

Sari Multala

Jos Kokoomus saisi päättää, seuraava hallitus lisää korkeakoulutettujen määrää sekä yliopistojen tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia. Kokoomus poistaisi indeksijäädytykset ja voisi toisaalta myös pääomittaa yliopistoja, jotta niiden asema olisi turvattu pidemmälle tulevaisuuteen.

Anna-Maja Henriksson

Jos RKP saisi päättää, seuraava hallitus panostaa yliopistojen työrauhaan ja palauttaa korkeakoulujen rahoituksen sellaiselle tasolle, että ne pärjäävät. Indeksijäädytyksistä päästään eroon.

Maria Ohisalo

Jos Vihreät saisi päättää, seuraava hallitus panostaa koulutukseen miljardilla eurolla. Kunnollisen perusrahoituksen avulla syntyy innovaatioita ja huippututkimusta.

Li Andersson

Jos Vasemmistoliitto saisi päättää, seuraava hallitus panostaa korkeakoulujen ja tieteen rahoitukseen poistamalla indeksien jäädytyksen sekä lisäämällä korkeakoulujen perusrahoitusta hankerahoituksen sijasta.

Tuomo Puumala

Jos Keskusta saisi päättää, seuraava hallitus antaa yliopistoille kehittämisrauhaa uudistusten sijaan. Kehittämisrauhaa tuo myös se että perusrahoitusta saadaan lisättyä. Esimerkiksi indeksien palauttaminen on tärkeä tavoite, samoin yliopistoyhteisön vahvistaminen.