Jäsenet / jäsenyys

Opettajien akatemian jäsenet

  • ovat edelläkävijöitä opetusansioissa ja oppineisuudessa opetuksessa
  • edistävät tieteen- ja koulutusalojen välistä keskustelua yliopisto-opetuksesta, ohjauksesta ja oppimisesta
  • edistävät yliopisto-opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen liittyviä hyviä käytäntöjä yliopistoyhteisössä ovat käytettävissä asiantuntijoina opetuksen kehittämisessä. Jäseniä voidaan pyytää asiantuntijoiksi esim. yliopistopedagogiseen koulutukseen, kollegapalautteen antajiksi tai opiskelijajärjestöjen tilaisuuksiin.

 

  • Opettajien akatemian jäsenet, palkitsemisvuosi 2015
  • Opettajien akatemian jäsenet, palkitsemisvuosi 2014
  • Opettajien akatemian jäsenet, palkitsemisvuosi 2013

Opettajien akatemian asiantuntijajäsenet

Opettajien akatemian asiantuntijajäseninä toimivat tiedekuntien pedagogiset yliopistonlehtorit sekä Ylipistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön pedagogiset asiantuntijat.

Asiantuntijajäsenet

tukevat ja koordinoivat Opettajien akatemian jäsenten tieteenalakohtaista opetuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa (esim. järjestämällä Opettajien akatemian jäsenten tiedekuntakohtaisia tapaamisia ja tekemällä tutkimukseen perustuvaa opetuksen kehittämistyötä heidän kanssaan)
tukevat ja koordinoivat Opettajien akatemian jäsenten poikkitieteellistä kehittämis- ja tutkimustoimintaa (esim. yhteiset tutkimusintressit)
ovat mukana järjestämässä yliopiston opetuksen kehittämiseen liittyviä tapahtumia sekä mahdollisia vierailuja ja erilaisia julkaisuja yhdessä Opettajien akatemian kanssa (esim. Oppimisseikkailu -tapahtuman suunnittelu ja toteutus)
toimivat Opettajien akatemian arviointipaneeleissa pedagogisina asiantuntijoina