Yliopiston langattomien verkkojen tietosuojaseloste

Helsingin yliopisto tietotekniikkakeskus, 18.6.2020

Rekisterin ylläpitäjä
Helsingin yliopisto
Tietotekniikkakeskus
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 911

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Juha Myllys
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 40163
atk-verkko@helsinki.fi

Rekisterin nimi
Yliopiston langattomien verkkojen tietosuojaseloste

Rekisterin käyttötarkoitus
Helsingin yliopiston langattomien verkkojen käyttäjistä kerättyjä tietoja käytetään langattomien verkkojen ylläpitoon ja kehitykseen sekä mahdollisten vikatilanteiden, ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan Helsingin yliopiston langattomaan verkkoon liittyneiden laitteiden osalta käyttäjäkohtaisia tietoja seuraavasti:

 • päätelaitteen MAC-osoite
 • käyttäjän käyttämän päätelaitteen IP-osoite
 • käyttäjätunnus (jos edellytetään)
 • yleisiä tietoja käyttäjän käyttämästä päätelaitteesta
 • käytetyn langattoman verkon tiedot
 • päätelaitteen käyttämä yhteysprotokolla
 • sisäänkirjautumisen ajankohta
 • istunnon kesto
 • langattoman yhteyden voimakkuus
 • istunnonaikainen tiedonsiirtomäärä
 • käyttäjän sijainti rakennustasolla
 • tieto tukiasemasta johon käyttäjä on liittyneenä
 • verkkosovellusten tunnistetietoja
 • HelsinkiUni Guest, vierailijaverkko: käyttäjäyhteyksien IP-osoitteet (lähde- ja kohdeosoitteet)
 • HelsinkiUni Guest, vierailijaverkko: käyttäjäyhteyksien portit (lähde- ja kohdeportit)

Säännönmukainen tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Helsingin yliopiston langattomista verkoista kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös muihin Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen tuottamiin rekistereihin. Rekisterin sisällöstä tehdään toiminnan kehittämiseksi ja seuraamiseksi raportteja, joista yksittäistä henkilöä ei kuitenkaan voida tunnistaa.

Rekisterin suojausperiaatteet

 • tiedot säilytetään Helsingin yliopiston palvelimella lukitussa konesalissa, johon on rajatut pääsyoikeudet
 • tietoja pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä, joka tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla
 • käyttäjien oikeuksia järjestelmän tietoihin rajataan käyttöoikeusrooleilla
 • laitteistojen ja tietoliikenteen toiminnan turvaaminen perustuu Helsingin yliopiston tietotekniseen arkkitehtuuriin
 • tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa