Tietoturva yliopistolla

Tieto on yliopiston merkittävin voimavara, käytännössä yliopiston koko toiminta on riippuvaista tiedosta ja tietotekniikasta. Tietoturvasta eli tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä on huolehdittava kaikissa tiedon olomuodoissa ja käsittelyvaiheissa, koko tiedon elinkaaren ajan.

Tietotekniikkakeskuksen tarjoamat tietoturvapalvelut on suunnattu ainoastaan yliopistolaisille ja tiedot niistä löytyvät Helsingin yliopiston intranetistä Flammasta. Myös sisäiset tietoturvaohjeet löytyvät ainoastaan Flammasta.

  • Tietoturvaa säätelevät politiikat ja säännöt
  • Helsingin yliopiston tietoturvapolitiikka
  • Toimintaohje poikkeustilanteisiin yliopistolaisille ja yliopiston ulkopuolisille
  • Tietoturvan yhteystiedot

Tietoturvaan liittyy läheisesti tietosuoja, josta löydät lisätietoja tietosuojan omilta sivuilta.