Tietoturva ja käyttösäännöt

Yliopiston IT-palveluiden käyttöä ohjaavat käyttösäännöt ja tietoturvapolitiikka. Niitä noudattamalla palveluiden käyttö on turvallista ja toimivaa. Ne myös määrittelevät käyttäjän ja yliopiston oikeudet ja velvollisuudet eri tilanteissa.