Tietotekniikkakeskuksen tekninen vikapäivystys

Tietotekniikkakeskus seuraa tietoliikenneverkon ja tietojärjestelmien toimivuutta. Vikapäivystäjä on tavoitettavissa klo 8–24 numerosta 02941 44444. Hänelle voi raportoida yliopiston tietoliikenneverkossa tai tietojärjestelmissä havaituista teknisistä häiriötilanteista, kuten palveluiden odottamattomista kaatumisista.

Vikapäivystys on tarkoitettu ainoastaan teknisistä häiriöistä raportoimiseen. Palveluiden käyttäjätuesta vastaa IT-Helpdesk.