Tietosuojaseloste: Sovellussalkku

Helsingin yliopisto
Laatimispäivä: 4.1.2016
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)
Helsingin yliopisto
Tietotekniikkakeskus

Osoite
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto

Muut yhteystiedot:
Puhelin: 02941 44354
Sähköposti: tietotekniikkakeskus@helsinki.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi: Esa Suominen

Osoite: PL 28 (Koetilantie 3) 00014 Helsingin yliopisto

 

Muut yhteystiedot:
Puhelin: 02941 40145
Sähköposti: esa.suominen@helsinki.fi

3. Rekisterin nimi

Sovellussalkku

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Sovellussalkun käyttäjien yhteystietojen ja käyttäjäroolien hallinta
  • Tietojärjestelmien vastuuhenkilöiden yhteystietojen ja ylläpitoroolien hallinta
  • Tietojärjestelmän toimittajien yhteyshenkilöiden yhteystietojen ylläpito

5. Rekisterin tietosisältö

Sovellussalkku sisältää järjestelmän käyttäjistä seuraavat tiedot: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja organisaatio. 

Tietojärjestelmittäin Sovellussalkku sisältää tiedot, mihin ylläpitorooleihin (omistaja, pääkäyttäjä, tekninen pääkäyttäjä tai ICT-yhdyshenkilö) henkilö kuuluu.

Järjestelmän toimittajien yhteyshenkilöistä Sovellussalkkuun voi olla kirjattuna seuraavat tiedot: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Käyttäjätiedot poimitaan Helsingin yliopiston käyttäjähakemistosta.
  • Ylläpitoroolit kysytään erikseen henkilöltä itseltään tai hänen yksiköstään.
  • Toimittajien yhteystiedot kysytään heiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sovellussalkun ylläpitoroolitietoja voidaan luovuttaa raportteina yliopiston sisäiseen käyttöön. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu sähköisesti Sovellussalkussa järjestelmän pääkäyttäjän toimesta ylläpidettävin käyttöoikeuksin ja -roolein. Sovellussalkku on rajattu käytettäväksi vain Helsingin yliopiston sisäverkosta ja suojatuin yhteyksin sen ulkopuolelta.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöillä, joiden tietoja on tallennettu Sovellussalkkuun, on oikeus tarkastaa heitä itseään koskevat tiedot kysymällä niitä järjestelmän pääkäyttäjiltä sähköpostiosoitteesta sovellussalkku-tuki@helsinki.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöillä, joiden tietoja on tallennettu Sovellussalkkuun, on oikeus oikaista heitä itseään koskevat virheelliset tiedot ilmoittamalla niistä järjestelmän pääkäyttäjille sähköpostiosoitteeseen sovellussalkku-tuki@helsinki.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöillä, joiden tietoja on tallennettu Sovellussalkkuun, on oikeus kieltää käsittelemästä heitä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.