Tietohallinto

Tietotekniikkapalveluita tuotetaan Helsingin yliopistossa keskitetysti tietotekniikkakeskuksessa sekä hajautetusti tiedekunnissa ja laitoksissa. Molempien strategista ohjaamista, valvontaa ja tietoturvallisuutta varten on keskushallinnossa erillinen tietohallintoyksikkö, joka toimii osana rehtorin kansliaa.

Yksikköä johtaa tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo, joka samalla toimii koko tietotekniikkatoimialan toimialajohtajana.

Tietohallinnon tehtävät

  • toimialan ohjaaminen, tavoitteiden asettaminen sekä toiminnan tuloksellisuuden ja kustannusten seuranta
  • strateginen suunnittelu, tietoteknisten standardien sekä ohjeistusten asettaminen ja julkaiseminen
  • yliopiston rehtorin ja muun ylimmän johdon tukeminen tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä
  • yliopiston tietoteknisen arkkitehtuurin kehittäminen
  • keskitetyistä tietotekniikan hankintasopimuksista, kuten esimerkiksi ohjelmistojen keskitetyistä kampuslisenssihankinnoista vastaaminen
  • yliopiston tietoturvatoiminnan johtaminen ja ohjaaminen
  • sisäisten tietotekniikkakoulutusten ja sopimusten koordinointi
  • tietotekninen yhteistyö muiden yliopistojen ja opetusministeriön kanssa