Ohjelmistojakelun latausten ja lisenssiehtojen hyväksymisten rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Ohjelmistojakelun latausten ja lisenssiehtojen hyväksymisten rekisteri.
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ohjelmistojakelu jakaa yliopiston käyttäjille sovellusten asennustiedostoja ja lisenssiavaimia. Saadakseen tiedostot ja avaimet käyttöönsä, käyttäjien pitää hyväksyä käyttöehdot lataamilleen ja käyttöönottamilleen sovelluksille. Rekisterissä säilytetään tietoja latauksista ja ehtojen hyväksymisestä, jotta Helsingin yliopisto voi lisenssisopimusten mukaisesti raportoida sovellustoimittajille sovellusten käytöstä. Rekisterin tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen ja Helsingin yliopiston lisenssihallinnon tarkastuksiin sekä kustannusten kohdentamiseen yliopiston yksiköille.
 

Asiakasrekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu kirjautumisen yhteydessä järjestelmään tallentuvista tiedoista, ja ohjelmistojen käyttöehtojen hyväksymisistä ja asennustiedostojen latauksesta.

 • henkilön nimi
 • sähköpostiosoite
 • käyttäjätunnus
 • opiskelijanumero
 • henkilönumero
 • suhde yliopistoon: henkilökunta, opiskelija, muu
 • työsuhteen päättymispäivämäärä
 • läsnäolon päättymispäivämäärä
 • tiedekunta ja laitos
 • sijoitusyksikkö

 

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

Tietojen säilyttäminen
Säilytysaika riippuu Helsingin yliopiston ja sovellustoimittajan välisestä lisenssisopimuksesta.
 

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö- ja yhteystiedot saadaan Helsingin yliopiston keskitetystä autentikointi- ja auktorisointipalvelusta.
 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä raportoidaan sovellustoimittajille latausmääriä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 

Tietojen suojaus

 • Tiedot säilytetään Helsingin yliopiston palvelimella lukitussa konesalissa, johon on rajatut pääsyoikeudet
 • Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu erikseen nimetyille henkilöille, jotka ylläpitävät järjestelmää.

Tietojen tarkastusoikeus
Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/fi/it/tietoturva-ja-kayttosaannot/henkilotietojen-kasittely-ja-tietosuojailmoitus kohdassa ”Mitä oikeuksia sinulla on?”