Langattoman HelsinkiUni Guest -vierailijaverkon lokitiedostojen rekisteriseloste

Helsingin yliopisto tietotekniikkakeskus 18.6.2020

Rekisterin ylläpitäjä
Helsingin yliopisto
Tietotekniikkakeskus
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 911

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Juha Myllys
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 40163
atk-verkko@helsinki.fi

Rekisterin nimi
Langattoman HelsinkiUni Guest -vierailijaverkon lokitiedostojen rekisteriseloste

Rekisterin käyttötarkoitus
HelsinkiUni Guest -vierailijaverkon lokitiedostoja käytetään HelsinkiUni Guest -vierailijaverkon ylläpitoon ja kehitykseen sekä mahdollisten vikatilanteiden ja väärinkäytösten selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Lokitiedostoihin tallentuvat seuraavat tiedot:

 • käyttäjän istunnon aloitusajankohta
 • käyttäjän mahdollisten istuntojen uudistusten ajankohdat
 • käyttäjän istunnon lopetusajankohta
 • käyttäjän yhteyden kesto
 • käyttäjän käyttämien yhteyksien IP-osoitteet (lähde- ja kohdeosoitteet)
 • käyttäjän käyttämien yhteyksien portit (lähde- ja kohdeportit)
 • käyttäjän lähettämien pakettien lukumäärä
 • käyttäjän sijainti rakennustasolla
 • käyttäjän päätelaitteen verkko-osoite (MAC-osoite)
   

Säännönmukainen tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. HelsinkiUni Guest -vierailijaverkon rekisterin tietoja voidaan luovuttaa myös muihin Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen tuottamiin rekistereihin. Rekisterin sisällöstä tehdään toiminnan kehittämiseksi ja seuraamiseksi raportteja, joista yksittäistä henkilöä ei kuitenkaan voida tunnistaa.

Rekisterin suojausperiaatteet

 • tiedot säilytetään Helsingin yliopiston palvelimella lukitussa konesalissa, johon on rajatut pääsyoikeudet
 • tietoja pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä, joka tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla
 • käyttäjien oikeuksia järjestelmän tietoihin rajataan käyttöoikeusrooleilla
 • laitteistojen ja tietoliikenteen toiminnan turvaaminen perustuu Helsingin yliopiston tietotekniseen arkkitehtuuriin
 • tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa