IT-palveluiden käyttösäännöt ja tietosuojaselosteet

Yliopiston IT-palveluiden ja tietojärjestelmien käyttösäännöt koskevat kaikkia käyttäjiä. Käyttövaltuuksien saaminen edellyttää tietojärjestelmien käyttösääntöjen hyväksymistä. Muut yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt koskevat ylläpitoa, järjestelmiin tallennettujen tietojen käsittelyä sekä toimintaa poikkeustilanteissa.

Monet tietotekniikkakeskuksen ylläpitämistä palveluista edellyttävät tunnistautumista. Tunnistautumista varten kerätään henkilötietoja. Tietotekniikkakeskus on laatinut tietosuojaselosteet niistä palveluista, joissa käytetään tai käsitellään henkilötietoja. Tietosuojaselosteet ovat julkisesti saatavilla näiltä sivuilta.

Katso myös