HERO-järjestelmän rekisteriseloste

Helsingin yliopiston sähköisen henkilöroolirekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laadittu: 8.1.2010, Päivitetty: 4.2.2011 1. Rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
Tietotekniikkakeskus
00014 Helsingin yliopisto Puhelin: 09 191 1 (vaihde)

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Tapio Piironen Tietotekniikka-asiantuntija Teknologiapalvelut
Tietotekniikkakeskus PL 28 (Koetilantie 3), 00014 Helsingin yliopisto puhelin (09) 191 1 (vaihde)
sähköposti tapio . piironen helsinki . fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin yliopiston sähköinen henkilöroolirekisteri (Hero)

http://www.helsinki.fi/hero

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilöroolirekisteristä haetaan oikeuksia eri rooleihin Helsingin yliopiston tietojärjestelmissä. Roolien liittämiseksi henkilöihin, henkilöistä tallennetaan tietoja järjestelmään.

5. Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään tallennettavat henkilötiedot:

 • Käyttäjätunnus
 • Henkilötunnus
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumerot
 • Osoitteet
 • Työsuhteen alku- ja loppupäivä
 • Maksuyksikkö
 • Sijoitusyksikkö
 • Esihenkilö

Hakemuksien muutoksista tallennettaan muutoshistoria kaikista käsittelytapahtumista, joihin liitetään käsittelijän tiedot ja aikaleima.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön tietoja tuodaan henkilöstöhallinnon järjestelmästä Personec F.V., esihenkilötiedot tuodaan UPJWebistä ja henkilökuntaan kuulumattomien tietoja Helsingin yliopiston käyttöluparekisteristä.

Henkilöroolirekisteri sijaitsee osoitteessa: http://www.helsinki.fi/hero

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilöroolirekisteristä lähetetään roolia hakevien tiedot kohdejärjestelmään, kun rooli on hyväksytty-tilassa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki järjestelmän roolit on rajattu sähköisesti eikä hakijan tietoja voi tarkastella muut kuin hakija, hänen esimiehensä ja kyseisen roolin hyväksyjä.