Helsingin yliopiston käyttäjähakemiston rekisteriseloste

Helsingin yliopisto Tietotekniikkapalvelut
25.10.2017

Rekisterin ylläpitäjä

Helsingin yliopisto
Tietotekniikkakeskus
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Päivi Pääkkö
Helsingin yliopisto
Tietotekniikkakeskus
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 0504309126
Sähköposti: paivi.paakko@helsinki.fi

Rekisterin nimi

Käyttäjähakemisto (LDAP-hakemisto)

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on käyttäjän keskitetyn sähköisen tunnistamisen mahdollistaminen Helsingin yliopiston tietokonejärjestelmissä ja korkeakoulujen välisissä tietoverkkoyhteyksissä.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän perustiedot:
asiointikieli
etunimet
henkilötunnus
käyttäjätunnus
laskutustunnukset (sijoitusyksiköiden koodit)
roolit (opiskelija, henkilökuntaa, muu)
sukunimi
syntymäaika
sähköpostiosoite
Opiskelijan lisätiedot:
kohdetutkinto
koulutusohjelma
opiskelijanumero
pääaine
suuntautumisvaihtoehto
tiedekunta
Henkilökunnan lisätiedot:
nimikeryhmät

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan yliopiston käyttöluparekisteristä ja kevyttunnusrekisteristä. Käyttäjän identiteettiin liittyvät tiedot päivitetään virka-aikana 15 minuutin välein. Opiskeluun liittyvät tiedot päivitetään kerran vuorokaudessa.

Säännönmukainen tietojen luovutus

Suurin osa yliopiston keskitettyä käyttäjätunnistusta hyödyntävistä järjestelmistä saavat käyttäjätietonsa keskitetystä käyttäjähakemistosta.

Rekisterin suojausperiaatteet

Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy kaikkiin tietoihin. Jokaisella käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa hakemistosta.