Tutkimus

Biostatistiikan tutkimusryhmä Helsingin yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella edustaa biotieteiden metodologisen tutkimuksen eturintamaa Suomessa.