Henkilöhaku

Ville
Pönkä

Tieteenala
Osoite
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Varallisuusoikeus, sopimusoikeus, yhteisöoikeus, liike-elämän riidanratkaisu

0445473500

ville.ponka@helsinki.fi

RSS Feed

No results.