Henkilöhaku

Ville-Pekka
Sorsa

Osoite
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen UHealth – Interdisciplinary Research for Health and Well-being -profilointialueen johtajana v. 2021-26. Toimin myös valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteisen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman johtajana.

Ajankohtaista


RSS Feed

No results.