Henkilöhaku

Ville Johannes
Harjunen

Tieteenala

Tutkijatohtori proferssori Niklas Ravajan Emotional Interaction and eHealth tutkimusryhmässä. Harjusen tutkimus liittyy emootioiden ja sanattoman kommunikaation psykofysiologiseen perustaan, sosiaaliseen kognitioon, päätöksentekoon and yksilöeroihin emootioihin liittyvissä neuraalisissa prosesseissa. Tutkimusten metodologisena pohjana on aivosähkökäyrä, autonomisen hermoston vasteet ja virtuaalitodellisuusteknologia.

RSS Feed

No results.