Henkilöhaku

Tuija
Kinnunen

Osoite
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen tutkimusvapaalla 1.1.2022 - 31.12.2024. Tutkimustani rahoittaa Koneen säätiö, ja työskentelen Simo Määtän johtamassa hankkeessa Translation, migration, and democracy: Managing multilingual access to information in the greater Helsinki area and in Tallinn. Hankkeessa tutkitaan monikielistä koronaviestintää.

Opetan kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa saksasta suomeen kääntämistä, auktorisoitua kääntämistä ja oikeusalan kääntämistä sekä ohjaan erikoisalan viestinnän kääntämiseen liittyviä tutkielmia. Tutkimusalueeni on käännöstiede, ja olen käännöstieteen dosentti. Olen tehnyt tutkimusta oikeusalan tekstien kääntämisestä, oikeustulkkauksesta, kehollisesta vuorovaikutuksesta tulkatussa keskustelussa, kielellisistä oikeuksista ja saavutettavuudesta, monikielisestä koronaviestinnästä sekä kääntämisestä ja tulkkauksesta mediaationa.

RSS Feed

No results.