Osoite
PL 9 (Siltavuorenpenger 1A)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen eurooppalaiseen filosofiaan, aatehistoriaan ja politiikkaan erikoistunut akatemiatutkija (2021–26) Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Olen toiminut aiemmin Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtajana ja tällä hetkellä toimin myös tiiminvetäjänä Suomen Akatemian rahoittamassa Law, Identity and the European Narratives -huippuyksikössä. Johtamani alaprojekti Discovering the Limits of Reason käsittelee eurooppalaisen rationaalisuuden ja ihmiskuvan muutoksia ja näiden merkitystä Eurooppa-projektille. Akatemiatutkijahankkeeni käsittelee saksalaisen sääntöperustaisen talouspolitiikan pitkää historiaa.

Viimeisin kirjani Eurooppa: poliittisen yhteisön historia (Teos, 2021) käsittelee Euroopan poliittista yhdentymiskehitystä vallan, filosofian, aate- ja kulttuurihistorian näkökulmista. Kirjan tarkastelu ulottuu aina antiikin yhteisö- ja politiikkakäsityksistä keskiajan kautta modernin eurooppalaisen politiikan ydinkysymyksiin, kuten kansainvälisen oikeuden, valtiojärjestyksen ja nationalismin ilmiöihin.

Tutkimuksellinen taustani on filosofiassa ja aatehistoriassa. Merkittävin kansainvälinen monografiani on vuonna 2020 ilmestynyt Husserl and the Idea of Europe (Northwestern University Press), joka käsittelee saksalaisen Edmund Husserlin Eurooppa-ajattelua ja maailmansotien välistä kriisitietoisuutta. Olen julkaissut tieteellisiä artikkeleja myös modernista historianfilosofiasta, politiikan filosofiasta, eurooppalaisesta liberalismista sekä sosiaalisesta ontologiasta. Artikkelini on palkittu kahdesti USA:n toisiksi suurimman filosofisen seuran Society for Phenomenological and Existential Philosophyn vuosikokouksissa (Graduate Student Award 2008, Junior Scholar Award 2013). Muita palkintoja ovat muun muassa humanistisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto (2013) sekä valinta Vuoden eurooppalaiseksi 2021.

Olen akateemisesti kiinnostunut muun muassa eurooppalaisen liberalismin kehityksestä, historian ja filosofian risteyskohdista sekä politiikan, talouden ja oikeuden suhteesta. Seuraan aktiivisesti myös nyky-Euroopan poliittista kehitystä ja kommentoin tutkimukseni ohella usein EU- ja Eurooppa-kysymyksiä kansainvälisessä ja kotimaisessa mediassa.

Ajankohtaista


RSS Feed

No results.