Henkilöhaku

Tiina
Väisänen

Osoite
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen väitöskirjatutkijana oikeustieteellisessä tiedekunnassa perhe- ja jäämistöoikeuden alalla. Tutkin sitä, 
puoltaisiko aviovarallisuusjärjestelmän systematiikka, että jatkossa myös työeläkesäästöt otettaisiin avioero-osituksessa huomioon. Aiheesta on muissa Pohjoismaissa käyty paljon keskustelua. Myös eläkejärjestelmän 
kehittämistä koskevissa kansainvälisissä selvityksissä (mm. OECD ja Melbourne Mercer Global 
Pension Index) se on nostettu esille.

RSS Feed

No results.