Henkilöhaku

Tiina
Väisänen

Osoite
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen väitöskirjatutkijana oikeustieteellisessä tiedekunnassa perhe- ja jäämistöoikeuden alalla. Tutkin sitä, 
puoltaisiko aviovarallisuusjärjestelmän systematiikka, että jatkossa myös työeläkesäästöt otettaisiin avioero-osituksessa huomioon. Aiheesta on muissa Pohjoismaissa käyty paljon keskustelua. Myös eläkejärjestelmän 
kehittämistä koskevissa kansainvälisissä selvityksissä (mm. OECD ja Melbourne Mercer Global 
Pension Index) se on nostettu esille.