Työskenentelen seismistä metadataa käsittelevän NorDB-tietonantajärjestelmän ja tietokannan päälle rakentuvan seismisen analyysiohjelman Norlystin kehitys- ja ylläpitotehtävien parissa.