Työskenentelen seismistä metadataa käsittelevän NorDB-tietonantajärjestelmän ja tietokannan päälle rakentuvan seismisen analyysiohjelman Norlystin kehitys- ja ylläpitotehtävien parissa.

Toimin myös yliopistokollegion 1. varapuheenjohtajana, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsenenä, alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelman johtoryhmän jäsenenä sekä yliopiston tilatoimikunnan jäsenenä.