Henkilöhaku

Suvi Tuulia
Kaartinen

Osoite
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin Yliopisto

Koulutusohjelmien ja opetuksen suunnittelupalvelut Meilahti.

  • Logopedian kandi- ja maisteriohjelman koulutussuunnittelija.
  • Lukujärjestyssuunnittelu ja toimeenpano logopedian koulutusohjelmille.
  • Logopedian kandi- ja maisteriohjelman johtoryhmän asiantuntijasihteerinä koulutuksen jatkuvaan suunnitteluun, koordinointiin ja kehittämiseen sekä mm. koulutusohjelman valintaperusteiden, tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelman valmisteluun osallistuminen.
  • Logopedian kandi- ja maisteriohjelmia koskeva tiedotus, opetuksen tuki ja opintoneuvonta (mm. tutkintorakenteet, opintojen vastaavuudet sekä yleinen ja syventävä opintoneuvonta logopedian opiskelijoille).
Ajankohtaista