Henkilöhaku

Suvi-Tuuli
Murumäki

Tieteenala
Osoite
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin Yliopisto

Toimin puheviestinnän yliopisto-opettajana kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmassa sekä suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriohjelmassa. Vastaan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskelevien puheviestinnän opintokokonaisuudesta, mutta suunnittelen ja opetan myös erilaisia valinnaisia puheviestinnän kursseja kandi- ja maisteriohjelmamme opiskelijoille. Teen tiivistä yhteistyötä myös Opetushallituksen kanssa ja osallistun vuorovaikutuksen opettamisen asiantuntijana muun muassa opetussuunnitelmien, puheviestintätaitojen päättökokeeen ja erilaisten tukimateriaalien laadintaan.

RSS Feed

No results.