Henkilöhaku

Sonja
Koski

Osoite
PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen biologisen antropologian dosentti. Tutkin tällä hetkellä hevosten sosiaalista persoonallisuutta sekä ihmisen ja hevosen vuorovaikutusta. Erityisenä fokuksena on hevosten ihmiseen suuntautuneet persoonallisuuden piirteet.  Tämän lisäksi olen co-PI hankkeessa, jossa tutkimme ihmisten kykyä tunnistaa eläinten tunnetiloja. Lisäksi teen edelleen kädellistutkimusta, jossa teemoinani on persoonallisuuden rakenne ja evoluutio, empatia, ystävyys ja yhteistyö.
HUOM! Toisin kuin osoitetiedoissani edelleen väitetään, *EN* ole suomalais-ugrilaisen kielitieteen enkä sosiaali- ja kulttuuriantropologian tutkija, vaan apurahatutkijana Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelmassa ja työhuoneeni sijaitsee Viikin kampuksella.

RSS Feed

No results.