Tieteenala
Osoite
PL 8 (Siltavuorenpenger 10)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen tällä hetkellä käsityötieteen ja käsityönopettajan opintosuunnan esihenkilö. Olen myös aktiivista tutkimusta tekevä PI. Tutkimusintressini kohdistuvat käsityöhön mm. seuraavista näkökulmista: perinne, kulttuuri, yhteiskunta, sukupuoli, kasvatus ja koulutus eri asteilla. Ohjaan väitöskirjoja ja toimin niiden esitarkastajana sekä vastaväittäjänä. Olen mukana kansallisisssa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Toimin käsityöpedagogiikan yliopistonlehtorina. Työtehtäviini kuuluu käsityön pedagogisista opinnoista vastaaminen, käsityön pedagogisten opintojaksojen opetus, käsityön opetusharjoittelun järjestäminen ja ohjaus. Lisäksi opetan käsityötieteen opinnoissa ja ohjaan pro gradu -tutkielmia.

Osallistun aktiivisesti kasvatustietellisen tiedekunnan kehittämiseen monissa lyhyt- ja pitkäkestoisissa työryhmissä, mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus työryhmässä.

Ajankohtaista


RSS Feed

No results.