Tieteenala
Osoite
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen toiminut Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professorina vuodesta 2009 ja sitä ennen professorina vuodesta 2000 eri yliopistoissa Suomessa. Professuurini opetusalana on erityisesti yhtiöoikeus. Yliopistomaailmassa olen toiminut vuodesta 1995. Ennen yliopistouraani olin 10 vuotta rahoitusmarkkinoiden palveluksessa eri tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi olen toiminut vuosina 1997-2000 akatemiatutkijana. Väittelin 1997 Pääomalaina -nimisellä osakeyhtiöoikeudellisella tutkimuksella osakeyhtiön oman ja vieraan pääoman rajanvedosta. Osaamisalueeni keskiössä ovat osakeyhtiöoikeus, yleinen yhteisöoikeus, rahoitusoikeus, tilinpäätösoikeus ja yleinen sopimusoikeus sekä näiden rajapinnat. Tieteellinen tuotantoni käsittää yksin tai yhdessä toisen kirjoittajan kanssa kirjoitetuista monografioista (34 kpl) ja suuresta määrästä erilaisia tieteellisiä artikkeleita eri julkaisuissa. Toimin aktiivisesti yhteistyössä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilla ja tehtävissä, muun muassa markkinatapalautakunnan puheenjohtajana.

RSS Feed

No results.