Henkilöhaku

Risto
Renkonen

Osoite
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin Yliopisto

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Glykobiologian professori, Helsingin yliopisto
Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Twitter: @rrenkone

RSS Feed

No results.