Tieteenala

Työskentelen Suomen Akatemian tutkijatohtorina teoreettisen ja laskennallisen tiiviin aineen fysiikan alalla. Tutkimukseni keskittyy ajasta riippuvaan kvanttikuljetukseen ja spektroskopiaan, missä tavoitteena on ymmärtää hiukkasten, kuten elektronien, liikettä pienissä pituus- ja aikaskaaloissa. Minua kiinnostaa niin teorioiden kehittely kuin taustalla olevat fundamentaaliset fysikaaliset prosessit mahdollisia tulevaisuuden sovelluksia varten.

RSS Feed

No results.