Tieteenala
Osoite
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen Suomen Akatemian tutkijatohtorina teoreettisen ja laskennallisen tiiviin aineen fysiikan alalla. Tutkimukseni keskittyy ajasta riippuvaan kvanttikuljetukseen ja spektroskopiaan, missä tavoitteena on ymmärtää hiukkasten, kuten elektronien, liikettä pienissä pituus- ja aikaskaaloissa. Minua kiinnostaa niin teorioiden kehittely kuin taustalla olevat fundamentaaliset fysikaaliset prosessit mahdollisia tulevaisuuden sovelluksia varten.

RSS Feed

No results.