Osoite
PL 54 (Snellmaninkatu 14)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen sukupuolentutkimuksen postdoc-tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa “Sexuality and democracy: Exploring the links and re-thinking the concepts for feminist politics (SEXDEM)”. Hanketta johtaa PhD Katja Kahlina. Oma tutkimukseni hankkeessa käsittelee demokratiaan liittyviä käsitteitä homoseksuaalisuudesta käydyssä keskustelussa Ruotsissa ja Virossa 1980-luvun lopulta alkaen. Opetan kursseja ja ohjaan opinnäytteitä sukupuolentutkimuksessa sekä Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman tieteenaloilla. Työskentelin aiemmin “Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa”, jossa tutkin suomalaisen seksitutkimukseni ylirajaista tieteenhistoriaa. Vuonna 2018 hyväksytty väitöskirjani käsitteli kurittoman (eli queerin) seksuaalisuuden tuottamista suomalaisten ja virolaisten henkilökohtaisissa ja yhteisöllisissä muistoissa. Tutkin väitöskirjatyössäni elämäntarinoita ja niiden kokoelmia sekä arkistoja ja menneisyyttä koskevia julkisia keskusteluja.

Ajankohtaista


RSS Feed

No results.