Osoite
PL 54 (Snellmaninkatu 14 A)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen tutkijatohtori talous ja sosiaalihistoriaan oppiaineessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Työni kytkeytyy taloushistoriaan, taloustieteen historiaan, käsitehistoriaan ja liiketoimintahistoriaan. Lähestyn taloushistoriaa schumpeteriläisellä otteella: yritän työssäni yhdistää talousajattelun historiaa — kuinka aikalaiset yrittivät ymmärtää taloutta ja sen reunaehtoja — empiirisen talous- ja sosiaalihistorian tuloksiin. Suuri osa työstäni on vertailevaa, kansallisia ja kielellisiä erikoispiirteitä etsivää ja valaisevaa.

RSS Feed

No results.