Tieteenala

Työskentelen tohtorikoulutettavana teologisessa tiedekunnassa kirkkohistorian osastolla 1.1.2020–31.12.2023.  Monitieteinen väitöstutkimukseni ”American Jews in the Culture Wars during the Obama Era” liikkuu uskontohistorian, yhteiskuntahistorian ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen alueilla.

Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita minulle ovat:
- amerikkalainen uskonnollisuus
- amerikkalainen yhteiskunta
- yhteiskunnallinen polarisaatio ja kulttuurisodat
- juutalaisuuden historia ja antisemitismi
- videopelien ja muun populaarikulttuurin tutkimus

Tarkemmat tiedot Tutkimusportaalissa: https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/olli-saukko

RSS Feed

No results.