Osoite
PL 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingin Yliopisto

Toimin yliopistopalveluiden yleishallinnossa riskienhallinnan asiantuntijana. Tehtäviini kuuluu ylläpitää ja kehittää yliopiston ja yliopistokonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Vastaan riskiarviointien ohjeistuksesta ja toteutuksesta, riskiprofiilin ylläpitämisestä sekä riskien raportoinnista yliopiston johdolle ja hallitukselle. Neuvon ja tuen yliopiston ja yliopistokonsernin yksiköitä riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa. Osallistun sisäisen tarkastuksen riskiperusteisesti laadittavaan suunnitteluun ja toteutan sisäisen tarkastuksen projekteja yhdessä puitesopimustoimittajamme kanssa.


Työnohjaus/coaching

Olen myös osa HY:n sisäisten coachien ja työnohjaajien verkostoa. Yhteisöllinen toiminta, työyhteisön kehittäminen, työhyvinvointi ja omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen ovat olleet aina tärkeitä minulle. Ajattelen, että jokaisella on oikeus ja velvollisuus kehittää omaa työtään mielekkääksi. Työnohjauksessa tulkitaan ja jäsennetään yhdessä työnohjaajan kanssa työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjaaja kulkee rinnalla ja tukee ohjattavaa matkalla kohti hänen asettamia tavoitteita. Tarjoan työnohjausta sekä ryhmille että yksittäisille henkilöille.

RSS Feed

No results.