Osoite
PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingin Yliopisto

• Stöder forskningen vid enheten:
- Bereder ärenden till forskningsnämnden
- Koordinerar forskningscaféer, seminarier och mindre kongresstjänster
- Kontaktperson för enhetens forskningsstöd (inkl. Soc&koms forskningsassistenter)
- Deltar i praktisk introduktion av nya forskare
- Bokar resor för gästforskare

• Arbetsutrymmen:
- Planering av utrymmen
- Ansökningar för arbetsutrymmen
- Möblering
- Koordinering av flyttningar
- Kontaktperson för nyckelansökningar

• Anskaffningar:
- Arbetsverktyg (dator, telefon, licenser, ergonomi osv.)
- Möbler
- Övriga anskaffningar (t.ex. postkuvert, visitkort)

• Administrerar P-station, rättigheter för utskrifter och epostlistor

• Sekreterare (styrelse, forskningsnämnden)
-Ansvarar för enhetens dokumenthantering (Riihi)

• Rådgivning gällande universitetsservice

• Lean-coach (https://wiki.helsinki.fi/display/laatu/Lean-valmentajat)

RSS Feed

No results.