Henkilöhaku

Minna
Lauri

Osoite
PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingin Yliopisto

Vastuualueet: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Tietojenkäsittelytieteen osasto, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Geotieteiden ja maantieteen osasto