Henkilöhaku

Minna
Laitinen

Osoite
PL 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen toiminnanohjausyksikössä laatupäällikön työparina vuoden 2021 loppuun. Työtehtäväni liittyvät yliopiston auditointiin, joka tapahtuu syksyllä 2021.

Helsingin yliopiston laadunhallinta