Henkilöhaku

Minna
Koutaniemi

Tieteenala
Osoite
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin Yliopisto

Toimin Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden päällikkönä kaikilla kampuksilla ja kaikissa koulutusohjelmissa. Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut koordinoi opiskelija-, opettaja-, tutkija- ja henkilökuntaliikkuvuuden toteuttamista ja kehittämistä sekä niihin liittyviä palveluita. Lisäksi yksikössä tuetaan kansainvälisten opetusyhteistyön hankkeiden kehittämistä, koordinointia ja hallintaa sekä avustetaan koulutusohjelmia näiden hankkeiden rahoituksen hakemisessa. Yksikössä koordinoidaan ja kehitetään myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden keskitettyjä palveluja sekä lukuvuosimaksuja. Asiantuntijat työskentelevät koulutusohjelmien kansainvälistämisen sekä kansainvälisen vaihdon asiantuntijoina, koordinaattoreina, yhteistyökumppaneina ja apurahojen hallinnoijina. Lisäksi yksikössä kehitetään ja ylläpidetään liikkuvuuden tietohallintoa ja Mobility Online –tietojärjestelmää sekä ohjataan sen käytössä. Neuvontaa tarjotaan mm. vaihtomahdollisuuksista, hakemisesta, vaihtoapurahoista ja lukuvuosimaksuista. Palveluosoitteemme: studentexchange@helsinki.fi

Ajankohtaista


RSS Feed

No results.