Henkilöhaku

Mika
Perkiömäki

Toimin vierailevana tutkijana projektissa Pohjoiset naapurit: Luonto ja ihminen Venäjän arktisen alueen kirjallisuudessa.

Ajankohtaista

Tutkin luonnon ja ihmisen suhdetta 1920–1960-lukujen pomorikirjallisuudessa, erityisesti folkloristi-kirjailija Boris Šerginin tuotannossa. Aiemman urani tutkijaprofiili löytyy osoitteesta https://researchportal.tuni.fi/en/persons/mika-perki%C3%B6m%C3%A4ki

RSS Feed

No results.