Tieteenala
Osoite
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen sosiologi ja työskentelen yliopistotutkijana ja Helsinki Inequality Initiativen (INEQ) johtajana. Olen työskennellyt pitkään venäläisen yhteiskunnan ja sosiaalisen hyvinvoinnin kysymysten parissa. Olen johtanut mm. venäläiseen lastensuojelu-uudistukseen pureutuvaa kansainvälistä monitieteistä tutkimushanketta ja ollut mukana Arktisen alueen nuorten hyvinvointia tutkivassa hankkeessa, jossa vastuullani on sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten toimijuuden ja subjektiivisen hyvinvoinnin tarkastelu mm. kanssa- ja vertaistutkimuksen kautta. Olenkin kanssatutkimuksen tutkijaverkoston alullepanija ja aktiivisesti mukana Satakieli-verkostossa, joka tuo yhteen monitieteisesti hyvinvointipalveluiden kielellisestä saavutettavuudesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneita tutkijoita.

Ajankohtaista


RSS Feed

No results.