Henkilöhaku

Matti
Miestamo

Tieteenala
Osoite
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin Yliopisto

Toimin Helsingin yliopistossa yleisen kielitieteen professorina. Ensisijaiset tutkimusalani ovat kielten laajamittaiseen vertailuun pohjautuva kielitypologia sekä vähän tutkittujen kielten dokumentaatio ja kuvaus. Erityisesti olen kiinnostunut kiellon ilmaisusta maailman kielissä sekä kielten kompleksisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi olen tarkastellut esimerkiksi kysymyslauseiden typologiaa ja kielitypologian teoreettisia ja metodologisia perusteita. Dokumentaatio- ja deskriptiotyötä olen tehnyt Inarissa puhuttavan koltansaamen kielen parissa. Opetan kursseja laajasti kielitieteen eri aloilta, yleisistä teoria- ja metodikursseista spesifeihin, omiin tutkimusintresseihini liittyviin teemoihin. Opinnäytteitä ohjaan ensisijaisesti omilta päätutkimusaloiltani, mutta myös monista muista yleislingvistisistä aiheista.

RSS Feed

No results.