Henkilöhaku

Markku
Jahnukainen

Tieteenala
Osoite
PL 8 (Siltavuorenpenger 10)
00014 Helsingin Yliopisto

Toimin Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa erityispedagogiikan professorina sekä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaavana varadekaanina.

Ajankohtaista

Uusin kirja julkaistu: Jahnukainen, Kalalahti & Kivirauma (2019) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Gaudeamus. https://kauppa.gaudeamus.fi/sivu/tuote/oma-paikka-haussa/2531519

RSS Feed

No results.