Tieteenala
Osoite
Niemenkatu 73
00014 Helsingin Yliopisto

Olen tutkijatohtori luontopohjaiset ratkaisut tutkimusryhmässä. Ryhmämme pyrkii ratkaisemaan maailmanlaajuisesti merkittäviä ympäristöongelmia. Tutkimusaiheet vaihtelevat mikro-organismeista ekosysteemeihin ja ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin. Väitöskirjani käsittelee kaupungistumisen myötä tapahtuvan biodiversiteettikadon ja saastumisen vaikutuksia kaupunkilaislasten terveyteen. Lisäksi väitöskirjassani pyritään löytämään ratkaisuja immuunipuolustuksen parantamiseen kaupungistuneissa yhteiskunnissa.

Tällä hetkellä työskentelen Business Finlandin rahoittamassa ADELE – Immune defense and living environment ekosysteemihankkeessa vastuullisena tutkijana ja kuulun Horisontti 2020 EU:n rahoittamaan HEDIMED (Human Exposomic Determinants of Immune Mediated Diseases) tutkimuskonsortioon.

RSS Feed

No results.