Olen kirurgian professori ja opetan kirurgiaa lääkäreiden peruskoulutuksessa. Olen yleiskirurgian erikoislääkärikoulutuksen vastuukouluttaja, sekä vastaan kirurgisten erikoisalojen runkokoulutuksesta. Olen syöpätutkija ja tutkimuskohteeni on haima- ja rintasyöpä keskittyen biomarkkereihin sekä syöpäsolun ja strooman vuorovaikutukseen.

RSS Feed

No results.